UDHB Deniz Ticareti Gözetim Hizmetleri Taslağı

16 Aralık 2016 tarihinde yayımlanan Deniz Ticareti Gözetim Hizmetleri yönetmeliğinde, üyelerimiz ve meslektaşlarımız açısından uygulamada ortaya çıkan aksaklık ve zorlayıcı unsurlar olduğunu dernek yönetimi olarak yaptığımız Ankara ziyaretlerimizde dile getirmiştik. Bu hususlar dikkate alınarak titizlikle yeni bir yönetmelik taslağı hazırlanmıştır. Öncelikle önerilerimizi dikkate alan, hüsnüniyetle konuya eğilen ve çözüm odaklı hareket eden  UDHB Deniz Ticareti Genel Müdürümüze ve uzmanlarımıza şükranlarımızı arz ediyoruz. İdare kendine düşeni yapmıştır ve yapmaya devam edeceğini, yeni taslak ile ilgili görüş sorarak ortaya koymuştur. Bundan sonra bizlere düşen ülkemiz  çıkarlarını ön planda tutarak, sektörümüzü uluslararası standartlarda ve etik kurallara uygun, haksız rekabeti önleyici şekilde sürdürmek ve geliştirmek olacaktır. Dernek üyelerimizin yeni taslak ile görüş ve önerileri var ise dernek e-posta adresinde paylaşmaları önemle rica olunur.