Temel’de Olanlar

İlk devletlerin kuruluşundan itibaren toplumsal mutabakatın teminatı olarak yapılan yasalar, yine bu amaca uygun olarak, toplumun tüm kesimlerini, tüm muhataplarını kapsayacak ve o toplumu diğer toplumlardan daha ileriye taşıyacak şekilde dizayn edilegelmiştir.

Bu bağlamda, hali hazırda yapılan tasarıya, bunu yazan, emek verenlere ve daha güzeli hedefleyen kişilere ve amaçlarına saygımızın olduğunu en başta belirtmek isteriz.

Bunun yanı sıra, Yukarıda da bahsettiğim toplumsal mutabakat ve tüm muhatapları kapsayıcı olma noktalarında ve dahi ki en can alıcı nokta olarak, diğer toplumlardan ileri taşıma noktalarında bazı sakıncaları gidererek tam mutabakat sağlamak amacıyla UGFD (Uluslararası Gözetim Firmaları Derneği)’ni kurmuş bulunmaktayız.

Ekonomi Bakanlığı listelerine göre 150’ nin üzerindeki Uluslararası Gözetim şirketinden Büyük çoğunluğunun desteği ile kurulmuş olan UGFD, Sektörü Temsil etme, sektörün ve Mesleğin Tüm haklarını koruyup savunurken aynı zamanda da sektörü dünya çapında daha ilerilere taşıyacak çözümleri de üretmek gayesindedir.

Sektörün büyük gücü ile atacağımız adımlardan ilki olarak, konu firmalardan 2/3’ünün kapanması ve sektörün tekelleşmesi gibi tehlikeler içerdiğini bildiğimiz yeni yönetmeliklerin, yeniden düzenlenmesi ve bu şirketleri kapattıracak değil, ileri taşıyacak çözümlerin üretilmesi noktasında pay sahibi olmaktır. Ki ileride geriden gelenlere bırakacak meslek devam etsin. Bu yasa henüz tasarı aşamasındayken umutsuzluğa kapılıp şirketini kapatanların olduğunu sanıyorum söylemeye gerek yoktur. Kaldı ki aynı şeyi ileri ki dönemlerde yapmayı düşünenlerin sayısı da az değildir. Çünkü şartlar, ülkemiz ve dünya şartlarında, zaten dünya devleri ile rekabet etmekte olan, gerek istihdam, gerekse döviz girdisi sağlayarak ülke ekonomisine katkı sağlamaya çalışan bu yerli ve milli şirketler için yeterince zorlayıcıdır.

Bu durumda bu şirketleri zorlayacağı açıkça görülen maddeler konusunda tarafların, zorlayıcı değil, kolaylaştırıcı ve ilerleme sağlayacak çözüm noktalarında mutabık olmaları gerekmektedir.

Çözüm yolları noktasında atılacak tüm adımları desteklemekle birlikte, dernek olarak da gerekli girişimlerde bulunulacağının bilinmesini isteriz.