BASIN BİLDİRİSİ

Türkiye’mizin Kuzeyinden Güneyine, Marmara’dan Batısına, deniz yoluyla yapılan ihracat ve ithalatın gözetimini bu güne kadar T.C. Ekonomi Bakanlığı’nın yetkilendirmesiyle gerçekleştiren Uluslararası Gözetim Firmaları, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı’mızın 26.Aralık 2016 tarihli resmi gazete yayımlanan Deniz Ticareti Gözetim Hizmetleri yönetmeliğince, limanlara giriş ve hizmet vermeyi kendi iznine bağlaması ve bu hususla ilgili yönergeler hazırlaması üzerine, Bakanlık nezdinde yapılan görüşmeler, yetkili bazı firmaların kurduğu başka bir derneğin çalışmaları da dikkate alınarak, adeta dışlanan 90’ın üzerindeki firmanın uğrayacağı mağduriyetleri çözmek amacıyla Uluslararası Gözetim Firmaları Derneği (UGFD) 21.06.2017 tarihinde tescillenerek kurulmuştur.
Derneğimizin merkezi İzmir olup, en kısa zamanda İstanbul, Bursa, Zonguldak, Mersin, İskenderun şubeleri de açılacaktır. Gerekli görüldüğünde Samsun, Trabzon, Antalya vs. şubeleri de faaliyete geçecektir.

Ülkemizden beyin göçünden şikâyet edildiği bir dönemde, her bir firma bazında, asgari 25-30-35 yıllık tecrübenin sistem dışı bırakılması düşünülemezdi ve işte bu yüzden bu dernek kurulmak zorunda kalındı.

Dernekçiliğin ne kadar zor olduğu bilinir buna rağmen üyelerimiz heyecan ve şevkle bu derneğin kurulmasına katıldılar ve her türlü maddi/manevi desteği vereceklerini bildirdiler. Bunu daha dernekleşmeden 2 sefer Ankara, 1 sefer İstanbul ziyaretleriyle de yaşatarak gösterdiler. Kuruluş safhasında 53 firma dernek üyeliğini beyan etmiş olup ilerleyen günlerde bu sayının daha da artacağından şüphemiz yoktur. Daha da önemlisi, diğer bir derneğin üyelerinden bazılarının da istifa ederek bizlere katılma talebi bizleri mutlu etmiş ancak bir o kadar da sorumluluğumuzu arttırmıştır.

Üyemiz olan firmalar, tamamen yerli sermaye, KOBİ statüsünde faaliyet gösteren firmalardır. İlginçtir ki çoğu da uluslararası bilinen gözetim firmalarına karşı, Türk ithalatçısının/ihracatçısının haklarının korunması için gerek yurt içinde ve gerekse yurt dışında koruyucu hizmetlerini ifa etmektedirler. Türk ithalatçısını/ihracatçısını adı büyük firmaların belgelerine muhtaç durumdan kurtarmaktadırlar.

Üyelerimiz firmalar, başta ekonomik durumları sebebiyle, işlerini en iyi şekilde yaparak ayakta kalabileceklerinin bilinciyle hizmet vermektedirler. Onların akreditasyonu, kendilerinden hizmet alan müşterilerinin güvenidir. Dileyen müşterinin ise akredite firmadan hizmet almasında bir mahzur görmemekteyiz.

Üyelerimizin elemanları son derece yeterlidirler. Hatta daha da ötesi, çoğu, adı büyük firmaların yetersiz kaldığı hususlarda onlara hizmet vermektedirler.

Tüm üyelerimiz, kurumsal müşterilerle çalıştığından, vergi anlamında kayıp-kaçak da söz konusu değildir.
Büyüdükçe hantallaşan anlı-şanlı firmalardan daha donanımlı, işini daha iyi ve daha çabuk yapan personelleri vardır.

Tüm bu özelliklere sahip üyelerimizin standartlarının daha da yükseltilmesi, milli ve uluslararası mevzuatın gerektirdiği şartlara uyum sağlayabilmesi bakımından bu birlikteliğin kurulması gerekli olmuştur. Bunu yaparken de, mevzuatların daha kolaylaştırıcı, daha uygulanabilir olması kanaatiyle idare ile uyumlu bir işbirliği yapılması gerektiğine inanıyoruz. İdarenin her türlü belgelendirme çabasını desteklerken bunun birilerine kaynak aktarma veya işini layığı ile yapmadığı için müşterilerini kaybeden birilerine yeni iş fırsatları doğurma şeklinde yanlış anlaşılmalara meydan vermemek açısından, öncelikle istişareler yoluyla ve daha sonra da hukuk çerçevesinde çabalar gerektiğini düşünüyoruz.

Üyelerimizin, belgelendirme konusunda, mali bütçelerini zorlayan hatta kaldıramayacağı yükümlülükler konusunda sıkıntılarımızın olduğunun da bilinmesinde yarar görüyoruz.

T.C. Hükümetinin, istihdam seferberliği başlattığı bir dönemde, zorlayıcı mevzuatlarla üyelerimizin işyerlerinin kapanması, binlerce kişinin işsiz kalması bizleri üzecektir. İdarenin de daha başlangıç safhasında olan yönetmeliğin uygulanması sırasında ilerleyen safhalarda düzeltici kararlar alacağını umuyoruz.
Bu dernek, üyelerinden etik davranmasını isteyecektir. Kimseyi karalayıcı bir tavrın içinde olmayacaktır. Böyle davrananlar olursa, çekinmeden uyarı görevini de yapacaktır. Biliriz ki ilkesiz bir hareket başarılı olamayacaktır.

Başta Hükümetimiz olmak üzere, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığımızın da sesimizi duyacağından emin olarak tüm Türk denizcilik camiamıza dernek kuruluşumuzu saygıyla duyururuz.
Derneğimize www.ugfdtr.org adresinden ulaşılabilir.

UGFD YÖNETİM KURULU adına
Başkan Kapt.Nuri DURAK