1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı

1 Temmuz 1926 günü, Türk Denizlerinde 391 yıldan beri yabancılara verilmiş kapitülasyonların sona erdirildiği gündür. Bu günden sonra yurdumuzda deniz taşımacılığı yalnızca TÜRK bayraklı gemiler ve TÜRK insanıyla yapılmaya başlanmıştır.

Atatürk, deniz politikası ile ilgili olarak şu yorumu yapmıştır: “Dış pazarlardan satın alınan gemiler ile donanma yapılamadığını siz de biliyorsunuz.
Donanma, sadece kıyı koruyacak bir kuvvet değil, bundan daha önemli olarak deniz yollarının güvenliğini sağlayacak bir kuvvettir. Anadolu’da yaşadıkça bu bakımdan ihtiyacımız daha büyüktür.
Evvela çekirdek bir donanma yapmakla yetinip, deniz sanayi ve ticaretimizi geliştirmeliyiz. Bundan sonra memleket sanayiinden fışkıracak donanmayı yapmak kolay olacaktır. İlk beş senede kendimizi toplayıp devrimleri yaparız, ikinci beş senede dünyaya kendimizi tanıtırız.
Üçüncü beş senede İngiliz Kralı’na yurdumuzu ziyaret ettiririz.” İşte böylesine büyük bir vizyon ve çağı aşan deha sayesinde genç Türkiye Cumhuriyeti giderek denizci bir millet olma yolunda önemli adımlar atmıştır.

“Denizciliği Türk’ün büyük milli ülküsü olarak benimsemeli ve az zamanda başarmalıyız!”
M. Kemal Atatürk

1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, ordumuz başta olmak üzere, tüm ulusumuza kutlu olsun.

UGFD
ULUSLARARASI GÖZETİM FİRMALARI DERNEĞİ